Regule společenstva

TROCHA HISTORIE :

Společenstvo vykalenejch hřebíků (dále jen KWQXB) bylo vytvořeno 1.1.2004 na silvestrovském táboráku vyhrabáním vykalenejch hřebíků z ohně v obci Borek.

KAŽDÝ ČLEN MUSÍ SPLŇOVAT TYTO PODMÍNKY:

 • Alespoň jeden z jeho rodičů musí být žena
 • Musí mít kladný vztah k restauračním a pohostinským zařízením
 • Musí mít hravou, soutěživou a čestnou povahu
 • Musí neustále vymýšlet ptákoviny a bejkoviny pro obveselení sebe i ostatních
 • Členství musí být stvrzeno nadpoloviční většinou členů KWQXB
 • Členem KWQXB se stává dobrovolným převzetím vykaleného hřebíku

OD TÉTO DOBY MAJÍ ČLENOVÉ KWQXB TYTO POVINNOSTI !!!

 • Nosit svůj vakalenej hřebík  (dále jen H.V.) neustále! při sobě, nebo maximálně na dosah své ruky (jedinná výjimka se vztahuje na ničitele svého zdraví tj. hráče fotbalu při hře).
 • H.V. musí být nošen volně  – nesmí být připevněn jakýmoliv způsobem k tělu.
 • Kterýkoliv člen může kdykoliv požádat ostaní členy KWQXB o předložení H.V.  Požádat musí slušnou formou a předložit při tom svůj H.V.
 • H.V. se může tvarovat, ale nesmí dojít k jeho poškození.
 • H.V. je nenahraditelný, nezaměnitelný a nesmí být jakýmkoliv způsobem falsifikován.
 • Člen musí o svůj H.V. pečovat, chránit ho před korozí a ostatními škodlivými vlivy.
 • Zcizení H.V. třetí osobou je omluvitelné pouze při předložení potvrzení o zcizení případně ukradení vystavené policií ČR.
 • Členové jsou si rovni bez ohledu na věk, pohlaví a společenské postavení.
 • Členové jsou povinni zúčastňovat se akcí KWQXB oznámených minimálně včas!
 • Při nepředložení svého H.V. kontrolujícímu členovi KWQXB má tento 24. hodin imunitu na dohledání svého H.V. Při nepředložení H.V. do 24. hodin se toto považuje za ztrátu!
 • Při ztrátě či zničení H.V. bude dotčenému vydán nový H.V.
 • Akcí společenstva jsou členové povinni se zúčastňovat (pokud není určeno jinak) v předepsaném oděvu (tj. modré tričko se znakem společenstva)

VEŠKERÉ PŘESTUPKY, POKLESKY A PROHŘEŠKY SE TRESTAJÍ DLE SAZEBNÍKU TRESTŮ.  POKUTY JSOU SPLATNÉ PODLE UVÁŽENÍ KWQXB

SAZEBNÍK TRESTŮ:

1 METR PIV     ( 10 ks PIF )

 • Neodůvodněná či špatně odůvodněná neúčast na akci  KWQXB
 • Nepředložení H.V. kontrolujícímu členovi společenstva.
 • Účast na akcích společenstva v nevhodném oděvu
 • Chování neslučitelné s majitelem(kou) H.V.

 10 METRŮ PIV ( 1 ks SUT )

 • Ztráta H.V.
 • Zničení H.V.

(Měna jest splatná ve měně Gambginus)

 

Regule Společenstvavykalenejch hřebíků můžou být pozměňovány a upravovány s ohledem na vývoj Společenstva a toto musí být odsouhlaseno nadpoloviční většinou členů.